Siste prosjekter: Påbygg

Dyre Halses gate 5

Kontorlokale som bygges om til 3 leiligheter. Totalentreprise ferdigstilles sommeren 2014.

Bjørkveien

Påbygg Blåklokkeveien 24

Påbygg Tessemsveien 4

Påbygg Tyholtveien