Siste prosjekter

Dyre Halses gate 5

Kontorlokale som bygges om til 3 leiligheter. Totalentreprise ferdigstilles sommeren 2014.

Tvetestien

Bjørkveien

Bad

Bad

Garasje